مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
    •  حوزه ریاست و روابط عمومی

      آخرین به روز رسانی:  13/04/1401 11:37:29
       مطالب حوزه ریاست و روابط عمومی