مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
    •  حوزه ریاست و روابط عمومی

      آخرین به روز رسانی:  23/03/1400 07:29:22
       مطالب حوزه ریاست و روابط عمومی