مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • [ آخرین نشریه منتشر شده ]
  • [ پایان نامه ]
  •  
  • [ فهرست موضوعی کتاب ها ]
   [ آخرین کتاب ]
   آیینه ی عاشورا (2)
   نویسنده / نویسندگان:حجت اللّه بیات
   <p> امام حسین علیه السلام و یارانش تجسم عینی آن دسته از آیاتند که سیمای حق جویان، عدالت خواهان و خداباوران را به تصویر می کشد و برخی از آیات قرآن کریم را با رویدادهای عاشورا مرور میکنیم.</p>
   استاد شهید مرتضی مطهری و آسیب شناسی دین و دینداری
   نویسنده / نویسندگان:حجت اللّه بیات
   <p> &laquo;آسیب شناسی دینی&raquo; اصطلاح جا افتاده اینیست. در میان اهل فضل و نویسندگان و دانشگاهیان، یک عنوان جدید است. به همین جهت ممکن است ذیل این عنوان مطالب مختلفی مطرح شود؛ این اصطلاح گفته شود و هرکس از آن چیزی اراده کند.</p>
   [ مجلات و فصل نامه ها ]
   مجله انسان پژوهشی دینی
   تعداد صفحات: 60
   نویسندگان: عبدالله جوادی آملی، محسن جوادی - هادی موسوی، محمدحسن قدردان قراملکی، عین الله خادمی - مرتضی حامدی، ابوالحسن غفاری، حسن معلمی، مسلم محمدی
   نشریه انسان پژوهی دینی
   تعداد صفحات: 123
   نویسندگان: عبدالله جوادی آملی، محسن جوادی - هادی موسوی، محمدحسن قدردان قراملکی، عین الله خادمی - مرتضی حامدی، ابوالحسن غفاری، حسن معلمی، مسلم محمدی