مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جدیدترین اخبار مراکز استانی ]
  • [ جستجوی مرکز استانی ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  •  
  • [ فهرست مراکز استانی ]
   آبادان(خوزستان)
   مدیر: خیر الله مکیان
   تلفن: 53228888
   پیش شماره: 61
   آذربایجان شرقی
   مدیر: سیدابوالفضل‌موسوی
   تلفن: 35237222
   پیش شماره: 41
   آذربایجان غربی
   مدیر: مجید یگانه پویا
   تلفن: 32229610
   پیش شماره: 44
   اردبیل
   مدیر: علی کریمی اقدم
   تلفن: 33235586
   پیش شماره: 45
   اصفهان
   مدیر: علیرضا عسکری
   تلفن: 34041000
   پیش شماره: 31
   البرز
   مدیر: مسعود انصاری
   تلفن: 32235212
   پیش شماره: 26
   ایرانشهر(سیستان‌و‌بلوچستان)
   مدیر: عیسی بامری
   تلفن: 37210233
   پیش شماره: 54
   ایلام
   مدیر: ایمان نظری
   تلفن: 33344129
   پیش شماره: 84
   بوشهر
   مدیر: محمد امیری
   تلفن: 33331957
   پیش شماره: 77
   پردیسان
   مدیر: سید رحمان میراحمدی
   تلفن: 31206600
   پیش شماره: 25
   تهران
   مدیر: ابراهیم اکبری
   تلفن: 61085000
   پیش شماره: 21
   چهارمحال و بختیاری
   مدیر: حسین مختاری بنی
   تلفن: 33348141
   پیش شماره: 38
   خراسان جنوبی
   مدیر: هادی جعفری راد
   تلفن: 32236711
   پیش شماره: 56
   خراسان رضوی
   مدیر: محمدحسین حائری
   تلفن: 33231000
   پیش شماره: 51
   خراسان شمالی
   مدیر: محمد توسلی نژاد
   تلفن: 32256212
   پیش شماره: 58
   خوزستان
   مدیر: سید احمد احمدی
   تلفن: 35522219
   پیش شماره: 61
   زنجان
   مدیر: ترابعلی صبری نیا
   تلفن: 33335223
   پیش شماره: 24
   سمنان
   مدیر: یزدان جمشیدی
   تلفن: 33333400
   پیش شماره: 23
   سیستان و بلوچستان
   مدیر: حمید مهدی نژاد
   تلفن: 33220846
   پیش شماره: 54
   فارس
   مدیر: محمد عباسپور ‏
   تلفن: 37369610
   پیش شماره: 71
   قزوین‏
   مدیر: موسی صفی خانی
   تلفن: 33677686
   پیش شماره: 28
   قم
   مدیر: مجید ستوده
   تلفن: 31200
   پیش شماره: 25
   کاشان‏
   مدیر: میثم یوسفی
   تلفن: 55545801
   پیش شماره: 31
   کردستان
   مدیر: علی حسینی فر
   تلفن: 33175656
   پیش شماره: 87
   کرمان
   مدیر: محسن محبی فر
   تلفن: 32732862
   پیش شماره: 34
   کرمانشاه‏
   مدیر: سید محمد حسین ضیغمیان
   تلفن: 38236165
   پیش شماره: 83
   کهکیلویه وبویراحمد
   مدیر: محمد جواد جعفری مهر
   تلفن: 33222089
   پیش شماره: 74
   گلستان
   مدیر: علی برزگر
   تلفن: 32480171
   پیش شماره: 17
   گیلان
   مدیر: محمد لاکانی
   تلفن: 33322041
   پیش شماره: 13
   لرستان
   مدیر: علیرضا محمدی امین
   تلفن: 33312070
   پیش شماره: 66
   مازندران
   مدیر: جواد فلاح
   تلفن: 33256458
   پیش شماره: 11
   مرکزی
   مدیر: محمد علی عدالت
   تلفن: 33259731
   پیش شماره: 86
   هرمزگان
   مدیر: احمد فاضل پور
   تلفن: 32235791
   پیش شماره: 76
   همدان‏
   مدیر: عیسی بسطامی
   تلفن: 32528485
   پیش شماره: 81
   یزد
   مدیر: روح الله گل محمدی
   تلفن: 37262721
   پیش شماره: 35