مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • حقیقت شرح صدر
   19 دی 1400  ساعت ۱۰:۲۳:۲۳  - کد خبر:27517
   درسنامه کفایه الاصول
   16 آذر 1400  ساعت ۱۲:۱۱:۴۸  - کد خبر:27106
   ضرورت و روش تنقیح و اصلاح اصول فقه
   16 آذر 1400  ساعت ۱۲:۱۵:۴۱  - کد خبر:27107
   مسئولیت فقهی و حقوقی آسیب زدن به حریف ورزشی
   18 مهر 1400  ساعت ۱۳:۱۵:۴۹  - کد خبر:26436
   صرف آسان
   21 شهریور 1400  ساعت ۱۰:۰۷:۰۴  - کد خبر:26227
   اسلام و حقوق دیپلماتیک
   14 تیر 1400  ساعت ۱۱:۰۲:۰۷  - کد خبر:25687
   داستان حضرت یوسف و آثار تربیتی آن
   14 تیر 1400  ساعت ۱۲:۰۶:۰۵  - کد خبر:25688
   فرقه اهل حق
   14 تیر 1400  ساعت ۱۲:۳۶:۱۵  - کد خبر:25689
   مدخل علم منطق
   12 تیر 1400  ساعت ۰۹:۴۷:۱۶  - کد خبر:25659
   کلام اسلامی
   12 تیر 1400  ساعت ۰۹:۵۷:۲۴  - کد خبر:25660