مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
    • [ معرفی نهادهای قرآنی ]
      معرفی برخی نهادهای قرآنی مهم
      27 شهریور 1399  ساعت ۱۲:۳۸:۰۶  - کد خبر:22621