مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ نغمه ها ]
   فایل های آموزش نغمات استاد رحیم خاکی
   28 اسفند 1399  ساعت ۱۷:۴۶:۳۲  - کد خبر:24903
   انواع نغمه های قرانی
   27 مهر 1399  ساعت ۱۱:۵۱:۵۶  - کد خبر:22956
   در موسیقی قرائت قرآن‌، هفت مقام و دستگاه وجود دارد: بیات‌، رست‌، سه‌گاه‌، حجاز، صبا، چهارگاه‌، نهاوند که در عبارت "صنع بسحر" حروف اول آن‌ها آمده است‌.
   دستگاه بیات
   27 مهر 1399  ساعت ۱۲:۰۷:۰۱  - کد خبر:22957
   در این درس به بررسی دستگاه بیات از ده منظر پرداخته شده است، درپایان انتظار می‌رود:
   1- با کیفیت آهنگ این مقام آشنایی حاصل شود.
   2- موضوع آیاتی که در این مقام تلاوت می‌گردد شناخته شود.
   دستگاه حجاز
   27 مهر 1399  ساعت ۱۳:۵۹:۰۷  - کد خبر:22961
   این درس به بررسی دستگاه حجاز در ده منظر پرداخته است. در پایان انتظار می‌رود:
   1- با کیفیت آهنگ این مقام آشنایی حاصل شود.
   2- موضوع آیاتی که در این مقام تلاوت می‌گردد شناخته شوند.