مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ قوانین بیمه ای ]
   اصول و قوانین بیمه‌ (2): عواقب ترک کار تأمین اجتماعی(قطع بیمه)
   26 خرداد 1399  ساعت ۰۹:۱۱:۱۰  - کد خبر:21808
   اصول و قوانین بیمه‌: (1) تجمیع سوابق بیمه‌ای
   12 خرداد 1399  ساعت ۱۴:۰۲:۱۹  - کد خبر:21667