مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  •  
  • [ هنر ]
   7 روش کاربردی برای مطالعه افراد پر مشغله
   30 آبان 1399  ساعت ۱۸:۰۷:۰۲  - کد خبر:23376
   به بهانه هفته کتاب و کتابخوانی
   برخی غم ها سرمایه اند
   04 شهریور 1399  ساعت ۱۳:۲۶:۴۵  - کد خبر:22384
   گل گفته هایی از سردار شهید سلیمانی
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(کبوتر)
   16 اردیبهشت 1399  ساعت ۱۰:۲۴:۰۷  - کد خبر:21420
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (کبوتر)
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(فیل)
   16 اردیبهشت 1399  ساعت ۱۰:۰۳:۳۷  - کد خبر:21421
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (فیل)
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(تاج سر گنبد)
   07 اردیبهشت 1399  ساعت ۰۰:۴۴:۳۷  - کد خبر:21303
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (تاج سر گنبد)
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(تاج سر)
   07 اردیبهشت 1399  ساعت ۲۲:۵۳:۱۰  - کد خبر:21319
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (تاج سر)
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(قو پایه دار)
   07 اردیبهشت 1399  ساعت ۲۳:۰۴:۴۷  - کد خبر:21320
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (قو پایه دار)
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(قو)
   07 اردیبهشت 1399  ساعت ۲۳:۱۷:۵۷  - کد خبر:21321
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (قو)
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(خرگوش)
   07 اردیبهشت 1399  ساعت ۲۳:۲۸:۰۲  - کد خبر:21322
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (خرگوش)
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(پروانه2)
   05 اردیبهشت 1399  ساعت ۰۰:۲۲:۱۲  - کد خبر:21285
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (پروانه 2)