• image  • آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(تاج سر)
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (تاج سر)
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(تاج سر گنبد)
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (تاج سر گنبد)
   غلبه بر درگیری فکری(کلافگی، ترس)
   مجله خانواده/ در شرایط همه گیری جهانی بیماری کرونا، مردم دنیا در شرایطی قرار گرفته اند که احساس ناامنی می کنند.
   معرفی محتوا
   ره توشه راهیان نور (ویژه خانواده)
   مجله خانواده/ به همت گروه تولید محتوا نشریه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ره توشه خانواده رمضان ۱۳۹۹ هجری شمسی- ۱۴۴۱ هجری قمری منتشر شد.
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(پروانه2)
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (پروانه 2)
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(پروانه 1)
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (پروانه 1)
   طرح جامع بهار در خانه «زنگ ششم؛ به سوی آسمان (آموزش‌های مهارتی)»
   آموزش های مهارتی
   آموزش کاغذ و قیچی(مقدمه)
   مجله خانواده/ آموزش کاغذ و قیچی، استاد: طاهری (مقدمه)