مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • [ مبانی کسب و کار ]
   بوم کسب و کار چیست؟
   16 اسفند 1399  ساعت ۲۱:۲۳:۰۶  - کد خبر:24718
   دانلود کتاب صوتی «برای شروع کسب و کار سرمایه لازمه؟»
   16 اسفند 1399  ساعت ۲۱:۵۰:۳۷  - کد خبر:24725
   کارآفرینی
   25 فروردین 1399  ساعت ۰۹:۳۱:۲۲  - کد خبر:21112
   فرایند کارآفرینی
   25 فروردین 1399  ساعت ۰۹:۳۴:۵۳  - کد خبر:21113
   مبانی کسب و کار (1)
   02 مرداد 1398  ساعت ۱۱:۰۷:۲۶  - کد خبر:18207
   مبانی کسب و کار (2)
   02 مرداد 1398  ساعت ۱۱:۲۰:۴۹  - کد خبر:18208
   مبانی کسب و کار (3)
   02 مرداد 1398  ساعت ۱۱:۲۷:۳۵  - کد خبر:18209