مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • [ احادیث موضوعی سلامت ]
   حدیث سلامت
   11 بهمن 1396  ساعت ۰۷:۲۳:۱۰  - کد خبر:12733
   مجله سلامت
   حدیث سلامت2
   11 بهمن 1396  ساعت ۰۸:۱۷:۴۴  - کد خبر:12735