مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  •  رهنمودها

   ثبت مطلب جدید 
   آخرین به روز رسانی:  17/03/1395 11:28:33
     زیر بخشهای رهنمودها
    مطالب رهنمودها