• [ اخبار و اطلاعیه های خدمات مسکن ]
  • [ معرفی موسسه مسکن ]
  • [ سایر امور ]
  • [ اخبار مسکن خراسان رضوی ]
   دیدار با معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی
   20 بهمن 1394  ساعت ۱۱:۱۷:۲۹  - کد خبر:7065
   معاون مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه خراسان رضوی با حضور در استانداری استان با معاون عمرانی این سازمان دیدار کرد.
   مورخ 94.10.20 صورت گرفت
   بازدید از پروژه‌ های حجت و حرعاملی مشهد
   27 دی 1394  ساعت ۱۶:۴۸:۳۰  - کد خبر:6823
   مشهد _ رابط مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان خراسان رضوی از پروژه‌های حجت و حرعاملی مشهد بازدید کرد.
   توسط رابط مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه استان خراسان رضوی به عمل آمد
   بازدید از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان گناباد
   27 دی 1394  ساعت ۱۵:۳۹:۴۱  - کد خبر:6821
   مشهد _ رابط مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان خراسان رضوی از پروژه‌ مسکن مهر شهرستان گناباد بازدید کرد.
   توسط رابط مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه استان خراسان رضوی به عمل آمد
   بازدید از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان تربت حیدریه
   27 دی 1394  ساعت ۱۵:۳۱:۳۸  - کد خبر:6820
   مشهد _ رابط مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان خراسان رضوی از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان تربت حیدریه بازدید کرد.
   توسط کارشناس مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه استان خراسان رضوی به عمل آمد
   بازدید از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان تایباد
   09 آذر 1394  ساعت ۱۰:۳۳:۰۷  - کد خبر:6429
   مشهد _ کارشناس مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان خراسان رضوی از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان تایباد بازدید کرد.
   توسط کارشناس مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه استان خراسان رضوی به عمل آمد
   بازدید از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان گناباد
   08 آذر 1394  ساعت ۱۶:۲۷:۱۱  - کد خبر:6420
   مشهد _ کارشناس مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان خراسان رضوی از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان گناباد بازدید کرد.
   توسط کارشناس مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه استان خراسان رضوی به عمل آمد
   بازدید از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان تربت حیدریه
   08 آذر 1394  ساعت ۱۳:۵۰:۲۷  - کد خبر:6417
   مشهد _ کارشناس مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان خراسان رضوی از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان تربت حیدریه بازدید کرد.
   بازدید از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان سبزوار
   28 آبان 1394  ساعت ۱۵:۴۰:۵۰  - کد خبر:6340
   مشهد _ رئیس اداره مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان خراسان رضوی از پروژه‌های مسکن مهر شهرستان سبزوار بازدید کرد.