مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 

  • اداره کل بهداشت و سلامت

   اداره کل بهداشت و سلامت

   اداره کل بهداشت و سلامت بر آن است تا بر اساس « سیاست‌های کلی سلامت » ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و در راستای رسالت‌های مرکز خدمات و با سرلوحه قرار دادن اصل « تقدم پیشگیری بر درمان » برنامه‌های خود را عملیاتی نماید. برای رسیدن به این هدف ارزشمند، طراحی و تدوین برنامه، اجرا و اثرگذار بودن آنها برای طلاب و روحانیون محترم و خانواده ایشان از طریق  بهره‌مندی از ظرفیت-های گوناگون ملی و مرکز خدمات  با استفاده از روش‌های مختلف، مد نظر  می باشد.
   امروزه هزینه نمودن برای پیشگیری از بیماری‌ها همچنین ارتقای آگاهی و سطح معلومات جامعه از راهبردهای مهم مدیران ارشد جوامع بشری می باشد تا از این طریق، هزینه‌های ناچیز پیشگیری، جایگزین مبالغ  هنگفت درمان شود.
   ازجمله برنامه‌های این ادراه کل میتوان به موارد ذیل اشاره داشت:
   1.    ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه سلامت با تشکیل شناسنامه سلامت الکترونیک برای آحاد جامعه هدف
   2.    شناسایی و کشف بیماری‌ها، پیش از بروز علائم و شدت یافتن آنها از طریق سنجش سلامت
   3.    ارتقاء فرهنگ سلامت از راه آموزش‌های حضوری و غیر حضوری
   4.    ارائه خدمات نوین حیطه سلامت از جمله مرکز مشاوره تلفنی سلامت و...