مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 

  • بیمه‌های پایه

   بیمه‌های پایه

   برخورداری از تأمین اجتماعی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری پس از فوت، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبت‌های پزشکی و ....، حقی همگانی است.
   بیمه تأمین اجتماعی از دی‌ماه 1383 در مراکز خدمات حوزه‌های علمیه آغاز به کار کرده و طلاب عزیز واجد شرایط را تحت پوشش خود برده است و باقی مانده افراد واجد شرایط هم تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

   تامین اجتماعی

   خدمات درمانی(بیمه سلامت)