مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   

    • شماره های ضروری، نمابر و پیامک بخش های مختلف مرکز خدمات

      تلفن های ضروری مرکز

      شماره اصلی مرکز خدمات 31200 - 025 می‌باشد که شما را به سامانه جامع ارتباطات (سجا) مرکز خدمات حوزه‌های علمیه متصل می‌نماید. پس از اتصال به سامانه سجا، بخش‌های مختلف جهت استفاده تماس گیرندگان محترم، به شرح ذیل تعبیه شده است: