مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 

  • اداره کل فناوری اطلاعات

   اداره کل فناوری اطلاعات

   اداره کل فناوری اطلاعات مرکز خدمات، وظیفه فراهم ساختن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز مرکز شامل کارکنان، واحدها و نیز ارائه خدمات مرکز در بستر فناوری اطلاعات به جامعه هدف مرکز را بر عهده دارد.

   لذا برای اجرای این وظیفه ی اصلی، دارای سه اداره شامل اداره نرم افزار، اداره انفورماتیک و اداره توسعه می باشد.

   اداره نرم افزار مسئول طراحی، تولید ، تهیه و پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری می باشد.

   اداره انفورماتیک وظیفه ی طراحی ، تهیه و پشتیبانی از بستر سخت افزاری را برعهده دارد.

   اداره توسعه وظیفه توسعه و بسط فناوری های نوین اطلاعاتی در سه جامعه مرکز، کارکنان و طلاب (به عنوان جامعه هدف طلاب) را بر عهده دارد.