مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 

  • اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی

   اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی

   وظایف

   - تهیه پیش‌نویس نامه های ریاست.
   - پیگیری و تعقیب دستورات ریاست مرکز.
   - انجام امور اداری دفتر اعم از مکاتبات، پیگیری کارها، نظارت بر ورود محموله‌ها پستی و تقسیم آن.
   - نظارت بر دبیرخانه.
   - پاسخگویی به مراجعین حوزه ریاست.
   - مدیریت و برگزاری جلسات پیشنهادی معاونین و مدیران با رئیس مرکز.
   - پیگیری مصوبات جلسات خصوصاً شورای هماهنگی اداری و حصول اطمینان از اجرای آن ها به عنوان دبیر.
   - تنظیم متون احکام صادره، تقدیرنامه‌ها و موارد مشابه با مورد نظر رئیس مرکز.
   - ارجاع مکاتبات وارده و صادره مربوط به رئیس مرکز در حیطه اختیارات تفویض شده.
   - انجام هماهنگی‌های لازم جهت برقراری ارتباطات برون سازمانی با سایر مراکز، سازمان ها، نهادها و ... در راستای تسهیل و تسریع در انجام امور مرکز.
   - ارجاع و ابلاغ کلیه مصوبات واصله از هیأت مدیره به واحدهای ذیربط.
   - عضویت در کمیسیون ها، کمیته ها و کارگروه های مربوطه.
   - شرکت در جلسات مختلف حسب دستور رئیس مرکز.
   - هماهنگی و تعامل با معاونت ها، ادارات کل و مراکز استانی.
   - نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای ذیربط و ارزشیابی مستمر عملکرد آن ها از لحاظ کیفی و کمی.
   - نظارت، ارزیابی و سرکشی به مراکز استانی و ارائه گزارش مربوطه.


   واحد های سازمانی زیرمجموعه


   • اداره روابط عمومی

   • دفتر ریاست

   • اداره دبیرخانه

   • واحد امور اساتید


   اسامی مدیران حوزه ریاست از سال 1370


   • حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد محمودی
   • جناب آقای مصطفی آراسته فرد
   • حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدعلی عدالت
   • حجت الاسلام و المسلمین آقای مهدی غیاثی
   • حجت الاسلام و المسلمین آقای احد آزادی خواه
   • حجت الاسلام و المسلمین آقای موسی قمرزاده
   • حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد محمودی
   • حجت الاسلام روح الله رحمانی مهر   اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی مرکز خدمات حوزه های علمیه از لحاظ ساختار اداری مستقیماً زیر نظر رئیس مرکز فعالیت دارد.