مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 

  • کلام بزرگان

   ماهیت نخبگی

   یکی از چیزهایی که جا دارد نخبگان کشور بر روی آن تعمق کنند و فکر کنند اصل مقوله نخبگی و مفهوم نخبگی است.یک نگاه عالمانه و حکیمانه به اصل نخبگی کنید.نخبه آن کسی است که بتواند برجستگی خودش را بدون ادعا با شخصیت خود با هویت خود و با ذات خود به دیگران تفهیم کند.نخبگی یعنی ترکیبی از استعداد و همت شما برای کار کردن و تلاش کردن و حوصله ای که به خرج دادید و پیگیری که انجام دادید.
   گزیده بیانات مقام معظم رهبری در هشتمین همایش نخبگان جوان
   30/7/1393

   شکر نعمت به جا آورید

   نعمت استعداد خوب که شماها دارید یک نعمت بزرگ است.خداوند متعال به شما فکر داد، قدرت اندیشیدن داد، استعداد داد و هسته نخبگی را در وجود شما کار گذاشت که شرایط این هسته ببه بار نشست و شکوفا شد.
   خدا را به خاطر این نعمت بزرگی که به شما داد ( استعداد_ظرفیت فکری ) شکر کنید. مثل نعمت سلامتی، مثل نعمت حیات که شکر لازم دارد. استعداد خوب، هوش خوب، نعمت بزرگی است.باید این نعمت را شکر کرد.
   گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری
   13/10/95

   ایجاد چرخه نخبه پروری را در دستور کار قرار دهید
   از مهمترین مسائلی که باید مد نظر باشداین است که نگاه به نخبگان را به یک حالت شبکه ای در بیاوریم.ما نخبه را شناسایی می کنیم.انتخاب می کنیم. کمک میکنیم و ثبات در حرکت نخبگی به او میدهیم. این کافی نیست.باید یک حرکت شبکه ای سازنده و یک چرخه به وجود بیاد که از پرورش و ساخت نخبه یعنی مربی گری آغاز می شود. شناسایی استعدادهای برتر در دوران تحصیلات ابتدایی و تحصیلات متوسطه بسیار مهم است. این چیزی است که نخبه حقیقی را به ما می شناساند.
   گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری همایش ملی نخبگان
   12/7 /1391

   خودجوش و خودکار باشید
   آنچه ما از جوانان و نخبگان عزیز انتظار داریم این است که شما باید خود جوش باشید.باید خودکار باشید.منتظر این نباشید که شما را به کار وا دارند.بخصوص عزیزانی که مربوط به تشکل های نخبگانی هستند.باید افرادی که اهل اندیشه هستند و در امر اندیشه ورزی پیشرو هستند خودجوش حرکت کنند هر کدام در قسمتی که توانایی دارید.بعضی ها در حرکت های اجرایی پیشرو هستند.دقیقا مثل مبارازات زمان طاغوت منتظر دیگرا نمانید
   گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان جوان 25/6/86


   استعداد برتر یک نعمت است
   استعداد برتر یک نعمت است که باید قدر این نعمت را دانست.
   بنابراین تأمین معاش و اقتصاد طلبه های مستعد نیز در دستور کار شما باشد که اینگونه طلاب بخاطر مشکلات معیشتی دست از ادامه تحصیل برندارند که مشغول تأمین معاش شوند.
   آیت الله جوادی آملی در دیدار با مدیر حوزه علمیه استان سمنان مورخ 23/09/97


   حمایت‌ منسجم از نخبگان در مرکز خدمات کاری ارزشمند و مایه خرسندی است و پیگیری وضعیت نخبگان از سوی این مرکز در آینده نزدیک منشأ آثار و برکات بسیاری خواهد بود.
   آیت الله جزایری 20/10/97