مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 

  • اداره کل حمایت از جامعه نخبگانی

   حمایت از جامعه نخبگانی حوزه، از دیرباز دغدغه زعمای حوزه بوده است و در طول تاریخ نیز موارد متعددی از این‌گونه حمایت‌ها را شاهد بوده‌ایم. امروزه با توجه به گسترش قابل توجه حوزه‌های علمیه در سراسر کشور این ضرورت بیش از پیش احساس شده است که بایستی از رویکرد سنتیِ حمایت، و به‌کارگیری جامعه نخبگانی حوزه فاصله گرفته و با رویکردی جدید و نظام‌مند و با بهره‌گیری از روش‌ها و سازوکارهای روزآمد، موضعی فعال در موضوع‌‌های شناسایی، حمایت، و به‌کارگیری جامعه اتخاذ شود. سخنان بزرگان و عنایت زعمای حوزه علمیه علی‌الخصوص مقام معظم رهبری که شکرِ نعمت وجود نخبگان را بر مسؤولین واجب دانسته‌اند به تنهایی گویای ضرورت و اهمیت ویژه این مسئله است. از همین رو مرکز خدمات حوزه‌های علمیه سراسر کشور که نهادی حوزوی محسوب می‌شود و از سیاست‌های کلان آن تلاش در تأمین نیازهای اساسیِ زیستی و فرهنگی روحانیون است، مهم‌ترین اهداف خود در افق 1404 را پشتیبانی از مراکز حوزوی در جهت شکوفاسازی جامعه نخبگانی ناظر به تحقق رسالت حوزوی با تعهد به حفظ ارزش‌های اسلامی و هویت حوزوی، کرامت انسانی، رعایت شئون روحانیت و زی طلبگی و عدالت محوری دانسته است.
   با تشخیص ریاست مکرم مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، در جهت تلاش و مشارکت برای تحقق بند دوم چشم‌انداز مرکز (حامی اصلی جامعه نخبگانی حوزه‌های علمیه) دبیرخانه حمایت از جامعه نخبگانی در سال 1396 ایجاد گردید.
   بعد از گذشت یک سال و نظر به ضرورت و حجم فعالیت‌های دبیرخانه حمایت از جامعه نخبگانی به اداره کل مستقل ارتقاء یافت تا بتواند هرچه بهتر خدمت‌گزار جامعه نخبگانی حوزه‌های علمیه باشد.
   مهم‌ترین اهداف اداره کل جامعه نخبگانی:
   1. زمینه‌سازی جهت جذب ممتازین و استعدادهای درخشان کشور به حوزه‌های علمیه؛
   2. برنامه‌ریزی و حمایت معیشتی جهت رشد و شکوفایی جامعه نخبگانی حوزه‌های علمیه؛
   3. حمایت و کمک در رفع دغدغه‌های زیستی و معیشتی جامعه نخبگانی حوزه، جهت نگهداشت و جلوگیری از مهاجرت ایشان؛
   4. بسترسازی مناسب جهت بهره‌مندی از ظرفیت جامعه نخبگانی حوزه‌های علمیه.
   اهم فعالیت‌های اداره کل جامعه نخبگانی:
   1. دیدار و تکریم از جامعه نخبگانی
   2. ارائه تسهیلات به جامعه نخبگانی
   3. برگزاری اردوهای زیارتی، سیاحتی، فرهنگی مختص به جامعه نخبگانی
   4. حمایت از چاپ و نشر آثار جامعه نخبگانی
   5. حمایت از ایده‌های خلاقانه جامعه نخبگانی
   6. حمایت از سفرهای مطالعاتی جامعه نخبگانی
   7. حمایت از جذب استعدادهای درخشان به حوزه‌های علمیه
   ساختار اداره کل حمایت از جامعه نخبگانی:
   مدیرکل حمایت از جامعه نخبگانی
   واحد ارتباطات
   واحد بهبود و ارتقاء خدمات