مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 

  • معاونت برنامه ریزی و ارزیابی

   معاونت برنامه ریزی و ارزیابی

   مقدمه:

   این دفتر از سال 1380 با عنوان دایره برنامه و بودجه زیرمجموعه دفتر طرح و برنامه آغاز به کار نمود. پس از چندین بار تغییر عنوان و شرح وظایف در سال 1390 طبق مصوبه هیات مدیره مرکز با نام «دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی» به فعالیت خود ادامه داد. این دفتر شامل 3 گروه (برنامه ریزی راهبردی/ ساختار و قوانین/آمار و سنجش عملکرد) و 2 اداره (برنامه و بودجه / مدیریت داده ها) می شود. مدیر کل برنامه ریزی و نظارت راهبردی مستقیماً از طرف ریاست مرکز منصوب می شود.


   مأموریت:

   - کنترل و نظارت راهبردی مرکز خدمات حوزه های علمیه بر اساس خط مشی ها و سیاست های کلی در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز و مأموریت مرکز.
   - برنامه ریزی و هماهنگی جهت تدوین سیاست های کلان و عملیاتی و تهیه برنامه ها و طرح های جامع مدیریتی و استراتژیک در راستای تعالی سازمانی.


   شرح وظایف عمده مرکز برنامه ریزی و ارزیابی:

   1. همکاری با دبیرخانه هیئت مدیره جهت تدوین بیانیه مأموریت، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلان و سند راهبردی مرکز با مشارکت معاونت های ستادی.
   2. سازماندهی و هدایت طرح ها و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و ارائه ی آن ها به رئیس مرکز.
   3. ارتباط و تعامل با دستگاه ها، مراکز و سازمان های حوزوی و غیر حوزوی مربوطه، به منظور انجام مطالعات لازم و کشف فرصت ها در جهت برنامه ریزی راهبردی و تعالی سازمانی مرکز و ارائه ی پیشنهادهای راهبردی به رئیس مرکز.
   4. مطالعه، بررسی و تصمیم گیری پیرامون طرح ها و ایده های مطرح شده از سوی سایر معاونت ها،کارشناسان و یا کارمندان مرکز.
   5. نظارت بر تدوین اسناد و طرح های راهبردی مرکز و ارائه به رئیس مرکز جهت تأیید.
   6. تعیین اولویت اجرایی استراتژی های تدوین شده و طرح های پیشنهادی جهت تحقق وضع مطلوب.
   7. طراحی نظام نظارت برنامه‌ای، شامل نظارت بر تحقق اهداف برنامه‌های کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند مدت مرکز.
   8. بررسی و شناسایی نیازهای مرکز و همکاری با سایر معاونت ها در خصوص سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی و ارائه ی پیشنهاد در خصوص طراحی و توسعه این سیستم ها.
   9. تأیید شاخص‌ های ارزیابی عملکرد واحدها و ابلاغ آن ها به سایر معاونت ها و واحدهای مرکز به منظور نظارت بر اهتمام هر یک از معاونت ها نسبت به پیگیری کلیه ی وظایف مصوب.
   10. هدایت، راهبری و نظارت بر انجام امور تشکیلاتی صف و ستاد.
   11. بررسی، کنترل و نظارت بر شاخص های اثر بخشی و بلوغ طرح ها و برنامه های راهبردی و عملیاتی مرکز.
   12. مدیریت و پیگیری در تهیه و تنظیم و پیشنهاد تشکیلات و شرح وظایف واحدهای سازمانی به رئیس مرکز.
   13. مدیریت و پیگیری در تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم واحدهای سازمانی به رئیس مرکز.
   14. اصلاح و تأیید اولیه ی قوانین و مقررات تدوین شده توسط گروه ساختار و قوانین و ارائه به رئیس مرکز جهت بررسی و تأیید نهایی.
   15. اصلاح و تأیید اولیه ساختار و تشکیلات تدوین شده از سوی گروه ساختار و قوانین و ارائه به رئیس مرکز جهت بررسی و تأیید نهایی.
   16. ایجاد هماهنگی بین معاونت ها و واحدهای مختلف جهت دستیابی به اهداف و استراتژی های مرکز.
   17. نظارت، کنترل و بازنگری برنامه ها و اهداف استراتژیک مرکز در سطوح مختلف.
   18. برنامه ریزی و پیگیری امور مربوطه به تأمین منابع مالی مرکز.
   19. مدیریت و پیگیری در تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه مرکز و ارائه به رئیس مرکز جهت تصویب هیئت مدیره.
   20. اعلام ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین نامه ها و بخش نامه های لازم به واحدهای زیرمجموعه و مراکز استانی مربوطه.

   معاون برنامه ریزی و نظارت​

   اخبار معاونت برنامه ریزی و نظارت