مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 

  • اداره خدمات حمایتی

   مأموریت:
   تلاش و اهتمام در جهت رسیدگی به وضعیت معیشتی طلاب و روحانیون محترم و ارائه خدمات فروشگاهی و رفاهی هدفمند.

   وظایف:
   1- واریز ماهیانه بن غیر نقدی طلاب و روحانیون محترم دارای شرایط دریافت بن ماهیانه و هدفمند.
   2- انجام اصلاحات و رفع نواقص احتمالی در مورد واریز مبالغ به کارت خرید طلاب و روحانیون محترم.
   3- کارشناسی و تنظیم تعرفه ها و شاخص های هزینه های قابل پرداخت به طلاب و روحانیون محترم در برنامه خدمات ویژه.
   4- برنامه ریزی، مذاکره و تعامل با نهادها و مراکز رفاهی و تفریحی و نمایندگی‌های فروش در بازار به‌منظور ارائه تسهیلات حمایتی.
   5- تهیه و تنظیم پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری با نهادها و سازمان ها و مراکز انتخاب متناسب با اصل عدم تصدّیگری مرکز.
   6- شناسایی و پیگیری ثبت اطلاعات ممتازین و استعدادهای برتر حوزوی در سیستم پذیرش مرکز.
   7- شناسایی و بررسی آژانس های مسافرتی در خصوص ارائه تسهیلات سفر.
   8- پیگیری جهت تهیه کارت های اعتباری خرید.