مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 

  • اداره کل معیشت و توانمندسازی

   مرکز خدمات حوزه ھای علمیه با سیاستگذاری کلان و تلاش در تأمین نیازهای اساسی زیستی و فرهنگی روحانیون و خانواده های ایشان و پشتیبانی از مراکز حوزوی در شکوفاسازی نخبگان و استعدادهای برتر، زمینه ی تحقق رسالت حوزه را با تعهد به حفظ ارزش های اسلامی و هویت حوزوی، کرامت انسانی، رعایت شئون روحانیت و زیّ طلبگی و عدالت محوری، ایجاد نماید.
   در همین راستا با تصویب هیأت مدیره محترم و دستور ریاست محترم مرکز، این اداره کل در اواخر سال 1395 به‌صورت مستقل ایجاد گردید. این اداره کل در کنار پاسخ گویی به بخشی از نیازهای معیشتی و زیستی طلاب محترم که جزو برنامه های قبلی بوده، برنامه جدید توانمندسازی با اولویت خانواده طلاب محترم را نیز در دستور کار قرار داده است تا ابتدا با ارائه آموزش های لازم و اشتغال زا زمینه ایجاد شغل های کوچک و خانگی و زودبازده را فراهم آورده و همچنین زمینه عرضه محصولات تولیدی را نیز تأمین نماید. ان شاء الله

   اهمّ مأموریت ها:
   1- هدفمندسازی خدمات معیشتی طلاب معزز و خانواده محترم ایشان.
   2- برنامه ریزی و به تحقق رساندن سیاست های مرکز خدمات در حوزه معیشتی طلاب و خانواده محترم ایشان.
   3- تعامل و ارتباط با سایر نهادهای حوزوی و غیر حوزوی در زمینه توسعه، تسریع و تسهیل خدمات رسانی به جامعه هدف.
   4- نگاه علمی و دانش پژوهی نسبت به ارائه خدمات معیشتی طلاب و خانواده محترم ایشان و آسیب شناسی جهت رفع مشکلات.
   5- شناسایی و تدوین برنامه های خدمات معیشتی و رفاهی مورد نیاز طلاب و خانواده محترم ایشان.
   6- شناسایی و بهره مندی از ظرفیت های رفاهی و معیشتی دستگاه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی.
   7- توجه خاص به مناطق محروم و نخبگان.

   آشنایی با اداره کل معیشت و توانمندسازی:
   مدیر کل معیشت و توانمندسازی
   اداره خدمات حمایتی
   اداره توانمندسازی و خوداشتغالی

   اداره خدمات فروشگاهی


   راه های ارتباطی با اداره کل معیشت و توانمندسازی:

   دفتر اداره کل 31206459
   اداره خدمات حمایتی 31206951
   اداره توانمندسازی و خوداشتغالی
   31206589
   اداره خدمات فروشگاهی
   31206916