• [ پروژه 15 خرداد قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه 15 خرداد بلوک E
   کد: 22747
   ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
   آخرین وضعیت پروژه 15 خرداد بلوک E

   در پروژه بلوک e، ساختمان تحویل موقت گردیده و نواقص برای پیمانکار مشخص شده است. در بخش محوطه درصد پیشرفت محقق شده تا پایان این دوره در حدود 90 درصد می باشد.مهمترین فعالیت های انجام شده طی ماه گذشته در پروژه اساتید، بلوک E به شرح ذیل می باشد:
   • نصب حدود 90 درصد از درب کمد دیواری ها
   • تکمیل اجر لوله مسی واحدها و تست آن ها
   • نصبیات روشنای و کلید و پریز 90 درصد
   • ادامه اجرای عملیات محوطه سازی


   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: