• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه 192 واحدی پردیسان قم تا پایان تیر 99
   کد: 22211
   ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
   آخرین وضعیت پروژه 192 واحدی پردیسان قم تا پایان تیر 99

   در پروژه 192 واحدی، بلوک‌ها تحویل موقت گردیده و نواقص برای پیمانکار مشخص شده است. در بخش محوطه درصد پیشرفت محقق شده تا پایان این دوره در حدود 60 درصد می‌باشد. مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده در دوره گذشته در پروژه ممتازین به شرح ذیل می‌باشد.
   • نصب کمد دیواری‌ها در اکثر واحدها
   • لکه‌گیری گچ کاری در برخی واحدها
   • اجرای دریچه‌های کانال کولر در واحدها
   • تکمیل سقف کاذب طبقات همکف بلوک‌ها
   • پوشاندن دریچه‌های بازدید فاضلاب
   • رفع برخی دیگر از نواقص‌ها در واحدها و مشاعات بلوک‌ها
   • تکمیل دیوارچینی ضلع شرقی و غربی پروژه و نرده‌های آن
   • تکمیل 70 درصد نرده‌های ضلع شمالی دیوار محوطه
   • تکمیل دیوار سنگی رمپ ضلع شرقی بلوک B2
   • تکمیل نمای آجری دیوارها و پایه‌های ضلع شرقی، غریب و جنوبی
   • تکمیل 70 درصد از نمای آجری پایه‌های ضلع شمالی
   • تکمیل نمای سنگی داخلی و خارجی دیوار ضلع شمالی و شرقی
   • قلوه ریزی پیاده‌روی ضلع شمالی و غربی بلوک B6


   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: