• [ پروژه 92 واحدی دزفول ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان دی ماه 98
   کد: 20230
   ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان دی ماه 98

   مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده طی ماه گذشته در بلوک‌های پروژه ممتازین دزفول به شرح ذیل است. درصد پیشرفت محقق شده تا پایان این دوره برابر با 71.21 درصد است.
   • تکمیل نما، اجرای سنگ پله‌ها در حدود 25 درصد، اجرای تأسیسات مکانیکی طبقه همکف در بلوک ۱
   • تکمیل نما، اجرای لوله‌ها تأسیسات برقی طبقات در حدود 50 درصد، اجرای تأسیسات مکانیکی طبقه همکف در بلوک 4
   • تکمیل نما، اجرای سنگ پله‌ها در حدود 22 درصد، تکمیل نصب فریم درب‌های چوبی در بلوک 5
   • تکمیل شیب بندی و ایزوگام بام، تکمیل نصب فریم درب‌های چوبی، اجرای سنگ پله‌ها در حدود 25 درصد، تکمیل سرامیک طبقات، تکمیل کاشی‌کاری طبقات اول تا چهارم در بلوک ۶
   • تکمیل نما، ادامه اجرای تأسیسات مکانیکی، اتمام کاشی‌کاری طبقات اول تا سوم، اجرای سرامیک طبق اول در حدود 75 درصد در بلوک۷


   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: