• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین قم تا پایان دی ماه 98
   کد: 20226
   ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین قم تا پایان دی ماه 98

   مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده طی ماه گذشته در بلوک‌های پروژه ممتازین به شرح ذیل است. درصد پیشرفت محقق شده تا پایان این دوره برابر با 83 درصد است.
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، اتمام گچ آستر، اتمام کف سازی، اتمام سقف کاذب، اتمام سرامیک و کاشی، اتمام نما و نصب پنجره‌ها، ادامه اجرای گچ رویه طبقات، اجرای سنگ بدنه و کف لابی طبقات، ادامه اجرای سیم‌کشی طبقات، نصب کلید و پریز طبقات، نصب درب ضد سرقت طبقات، رنگ‌آمیزی درب‌های فلزی در بلوک B1
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، اتمام گچ آستر، اتمام کف سازی، اتمام سقف کاذب، اتمام سرامیک و کاشی، اتمام نما و نصب پنجره‌ها، ادامه اجرای گچ رویه طبقات، اجرای سنگ بدنه و کف لابی طبقات، ادامه اجرای سیم‌کشی طبقات، نصب کلید و پریز طبقات، نصب درب ضد سرقت طبقات، رنگ‌آمیزی درب‌های فلزی در بلوک B2
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، ادامه اجرای گچ آستر،کف سازی طبقات ششم تا دوم، اجرای ایزوگام طبقات ششم تا چهارم، اتمام سقف کاذب طبقات ششم تا دوم، اتمام نما و نصب پنجره‌ها، ادامه اجرای سرامیک و کاشی طبقات، اجرای سنگ بدنه و کف راهرو طبقات، طبقات بلوک B3
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، اجرای گچ آستر طبقه چهارم و اتمام گچ آستر سایر طبقات، اجرای کف سازی طبقه چهارم و اتمام کف سازی سایر طبقات، اجرای سقف کاذب طبقه چهارم و اتمام سقف کاذب سایر طبقات، اجرای کاشی طبقات، اتمام نما و نصب پنجره‌ها در بلوک B4
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، اتمام گچ آستر، اتمام کف سازی، اتمام سقف کاذب، اتمام سرامیک و کاشی، اتمام نما و نصب پنجره‌ها، اجرای گچ رویه طبقات، اتمام سنگ بدنه و کف لابی طبقات، اتمام سیم‌کشی طبقات، نصب درب ضد سرقت طبقات و نصب کلید و پریز، اجرای سنگ بدنه و کف زیرزمین در بلوک B5
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، اتمام گچ آستر، اتمام کف سازی، اتمام سقف کاذب، اتمام سرامیک و کاشی، اتمام نما و نصب پنجره‌ها، اتمام گچ رویه طبقات، اتمام سنگ بدنه و کف لابی طبقات، اتمام سیم‌کشی طبقات و نصب درب ضد سرقت طبقات، اجرای سنگ بدنه و کف پیلوت، اجرای نرده استیل طبقات، نصب درب‌های یو پی وی سی در بلوک B6

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: