• [ پروژه 92 واحدی دزفول ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان آذر 98

   کد: 19887
   ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان آذر 98

   مهمترین فعالیت های انجام شده طی دوره در بلوک های پروژه ممتازین دزفول به شرح ذیل می باشد. درصد پیشرفت محقق شده تا پایان این دوره برابر با 70 درصد می باشد.
   • ادامه اجرای گچ آستر طبقات در بلوک ۱
   • ادامه اجرای شیار زنی طبقات، نصب فریم دربهای چوبی طبقات در بلوک 4
   • ادامه اجرای گچ آستر طبقات در بلوک 5
   • ادامه اجرای گچ آستر طبقات، نصب فریم دربهای چوبی طبقات در بلوک ۶
   • ادامه اجرای نما، ادامه اجرای شیار زنی و لوله گذاری و سیم کشی طبقات، ادامه اجرای ایزوگام سرویس های طبقات، ادامه اجرای کاشی کاری سرویس و آشپزخانه طبقات در بلوک ۷

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: