• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین قم تا پایان آذر 98
   کد: 19842
   ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین قم تا پایان آذر 98

   مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده طی دوره در بلوک‌های پروژه ممتازین به شرح ذیل می‌باشد. درصد پیشرفت محقق شده تا پایان این دوره برابر با 81 درصد می‌باشد.
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، اتمام گچ آستر، اتمام کف سازی، اتمام سقف کاذب، اتمام سرامیک و کاشی، اتمام نما و نصب پنجره‌ها، اجرای گچ رویه طبقات، اجرای سنگ بدنه و کف لابی طبقات، اجرای سیم‌کشی طبقات و نصب درب ضد سرقت طبقات در بلوک B1
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، اتمام گچ آستر، اتمام کف سازی، اتمام سقف کاذب، اتمام سرامیک و کاشی، اتمام نما و نصب پنجره‌ها، اجرای گچ رویه طبقات، اجرای سنگ بدنه و کف لابی طبقات، اجرای سیم‌کشی طبقات در بلوک B2
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، اتمام گچ آستر،کف سازی طبقات ششم تا دوم، اجرای ایزوگام طبقات ششم تا چهارم، اتمام سقف کاذب طبقات ششم تا دوم، اتمام نما و نصب پنجره‌ها، اجرای سرامیک و کاشی طبقات، اجرای سنگ بدنه و کف راهرو طبقات، اجرای گچ رویه طبقات بلوک B3
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، اجرای گچ آستر طبقه چهارم و اتمام گچ آستر سایر طبقات، اجرای کف سازی طبقه چهارم و اتمام کف سازی سایر طبقات، اجرای سقف کاذب طبقه چهارم و اتمام سقف کاذب سایر طبقات، اجرای کاشی طبقات، اتمام نما و نصب پنجره‌ها در بلوک B4
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، اتمام گچ آستر، اتمام کف سازی، اتمام سقف کاذب، اتمام سرامیک و کاشی، اتمام نما و نصب پنجره‌ها، اجرای گچ رویه طبقات، اتمام سنگ بدنه و کف لابی طبقات، اجرای سیم‌کشی طبقات، نصب درب ضد سرقت طبقات و نصب کلید و پریز در بلوک B5
   - اتمام اسکلت، اتمام سفت‌کاری، اتمام تأسیسات فاز اول برق و مکانیک، اتمام گچ آستر، اتمام کف سازی، اتمام سقف کاذب، اتمام سرامیک و کاشی، اتمام نما و نصب پنجره‌ها، اجرای گچ رویه طبقات، اتمام سنگ بدنه و کف لابی طبقات، اجرای سیم‌کشی طبقات و نصب درب ضد سرقت طبقات در بلوک B6

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: