• [ پروژه 92 واحدی دزفول ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان مرداد 98
   کد: 18553
   ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان مرداد 98

   به گزارش معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه، مهمترین فعالیت های انجام شده طی دوره در بلوک های پروژه ممتازین دزفول به شرح ذیل می باشد. درصد پیشرفت محقق شده تا پایان این دوره برابر با 61.86 درصد می باشد.

   • اتمام شاسی کشی آسانسور، ادامه اجرای کاشی کاری طبقات، ادامه گچ کاری در طبقات اول تا سوم در بلوک ۱
   • اتمام شاسی کشی آسانسور، کف سازی در طبقات بلوک ۴
   • ادامه اجرای شیارزنی و لوله گذاری تاسیسات برقی طبقات، اجرای تاسیسات مکانیکی طبقات، گچ کاری آستر طبقات اول و دوم، اجرای کاشی در حدود ۷۵ درصد، اجرای سرامیک در حدود ۱۸ درصد، اجرای شاسی کشی آسانسور ها، ادامه اجرای نما در بلوک ۵
   • ادامه اجرای نما ، ادامه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی، اجرای شاسی کشی آسانسور در حدود ۵۰ درصد در بلوک ۶
   • ادامه اجرای نما ، ادامه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی در بلوک ۷
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: