• [ پروژه 92 واحدی دزفول ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان اردیبهشت 98
   کد: 17563
   ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین دزفول تا پایان اردیبهشت 98

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت در پروژه ممتازین دزفول به شرح ذیل است. درصد پیشرفت محقق شده تا پایان این دوره برابر با 56.07 درصد است. این درصد بدون احتساب مصالح خریداری شده است.
   • در بلوک ۱: اسکلت و سفت کاری تکمیل شده، اجرای لوله‌های آب و فاضلاب حدود ۹۵ درصد (تأسیسات مکانیکی حدود 90 درصد) و تأسیسات برقی حدود 78 درصد انجام شده است. کف سازی طبقات حدود 95 درصد انجام شده و پلاستر زیر ایزوگام‌ها اجرا شده است، ایزوگام بدنه فضاهای تر در حدود ۳۰ درصد، اجرای نما حدود 95 درصد تکمیل شده است، شیب بندی بام و فریم درب‌ها و ساب فریم‌ها انجام شده است.
   • در بلوک ۴: اسکلت و سفت کاری تکمیل شده، سوراخ کاری و شیارزنی جهت اجرای لوله‌های تأسیساتی انجام شده (تأسیسات برقی حدود 17 درصد) و تأسیسات مکانیکی حدود 90 درصد انجام شده است، شیب بندی بام و فریم درب‌ها و ساب فریم‌ها انجام شده است. اجرای نما حدود 75 درصد تکمیل شده است.
   • در بلوک ۵: اسکلت و سفت‌کاری تکمیل شده، سوراخ‌کاری و شیارزنی و بخشی از لوله‌ها اجرا شده است (تأسیسات برقی حدود 60 درصد) و تأسیسات مکانیکی حدود 80 درصد انجام شده است و اجرای نما حدود 70 درصد تکمیل شده است، شیب بندی بام و فریم درب‌ها و ساب فریم‌ها انجام شده است.
   • در بلوک 6: اسکلت و سفت کاری تکمیل شده، سوراخ کاری و شیارزنی جهت اجرای لوله‌های تأسیساتی انجام شده (تأسیسات برقی حدود 30 درصد) و لوله‌های فاضلاب (تأسیسات مکانیکی) حدود 75 درصد انجام شده است و اجرای نما حدود 55 درصد تکمیل شده است، شیب بندی بام و فریم درب‌ها و ساب فریم‌ها انجام شده است.
   • در بلوک 7: اسکلت و سفت‌کاری تکمیل شده، سوراخ‌کاری و شیارزنی جهت اجرای لوله‌های تأسیساتی انجام شده (تأسیسات برقی حدود 10 درصد) و تأسیسات مکانیکی حدود 70 درصد انجام شده است و اجرای نما حدود ۵ درصد است، شیب بندی بام و فریم درب‌ها و ساب فریم‌ها انجام شده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: