• [ پروژه 92 واحدی دزفول ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه 92 واحدی دزفول تا تاریخ 15 تیر 97

   کد: 14132
   ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت پروژه 92 واحدی دزفول به شرح ذیل است:

   اهم فعالیت در بلوک‌ها به شرح ذیل است:

   بلوک 1

   • ستون‌های خرپشته بتن‌ریزی شده
   • دیوارچینی پیرامونی طبقه همکف و اول 100 درصد و طبقه دوم در حدود 50 درصد انجام شده است.
   • کرسی چینی و بلوکاژ فونداسیون انجام شده است.
   • فوم بتن کف سازی همکف انجام شده است.

   بلوک 4

   • 50 درصد از آرماتوربندی تیرهای سقف خرپشته اجرا شده است.
   • دیوارچینی طبقه همکف در حدود 100 درصد و طبقه اول در حدود 60 درصد انجام شده است.
   • کرسی چینی و بلوکاژ فونداسیون انجام شده است.
   • فوم بتن کف سازی همکف انجام شده است.

   بلوک 6

   • 50 درصد از آرماتور تیرهای طبقه سوم اجرا شده است.
   • دیوارچینی طبقه همکف در حدود 100 درصد و طبقه اول در حدود 50 درصد انجام شده است.
   • کرسی چینی و بلوکاژ فونداسیون انجام شده است.
   • فوم بتن کف سازی همکف انجام شده است.

   بلوک 7

   • سقف طبقه سوم آماده بتن ریزی است.
   • دیوارچینی طبقه همکف 100 درصد انجام شده است.
   • کرسی چینی و بلوکاژ فونداسیون انجام شده است.
   • فوم بتن کف سازی همکف انجام شده است.

   بلوک 5

   • سقف طبقه سوم بتن ریزی شده و آرماتوربندی ستون‌های خرپشته آغاز گردیده است.
   • دیوارچینی طبقه همکف در حدود 90 درصد و طبقه اول در حدود 20 درصد انجام شده است.
   • کرسی چینی و بلوکاژ فونداسیون انجام شده است.
   • فوم بتن کف سازی همکف انجام شده است.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: