• [ اخبار ویژه مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه 92 واحدی دزفول تا تاریخ 15 خرداد 97

   کد: 13892
   ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت پروژه 92 واحدی دزفول به شرح ذیل است:

   در بلوک 1 سقف طبقه سوم درحال تیرچه و یونولیت گذاری بوده و حدود 75 % اجرا شده است. دیوارچینی همکف حدود 90 % و طبقه اول حدود 70 % انجام شده است. بلوکاژ کف و بتن مگر کف سازی همکف و کرسی چینی انجام شده است.

   در بلوک 6 سقف طبقه دوم درحال تیرچه و یونولیت گذاری بوده و حدود 85 % اجرا شده است. دیوارچینی همکف حدود 90 % و طبقه اول حدود 15 % انجام شده است. بلوکاژ کف و بتن مگر کف سازی همکف و کرسی چینی انجام شده است

   در بلوک 7سقف طبقه دوم آرماتوربندی ستونها و دیوار برشی طبقه سوم حدود 100 درصد پیشرفت داشته است. دیوارچینی همکف حدود 90 % و طبقه اول حدود 10 % انجام شده است

   در بلوک 4 سقف طبقه سوم تکمیل شده است. دیوارچینی همکف حدود 90 % و طبقه اول حدود 60 % انجام شده است. بلوکاژ کف و بتن مگر کف سازی همکف و کرسی چینی انجام شده است

   در بلوک 5 سقف طبقه سوم درحال تیرچه و یونولیت گذاری بوده و حدود 85 % اجرا شده است. دیوارچینی همکف حدود 90 % و طبقه اول حدود 10 % انجام شده است. بلوکاژ کف و بتن مگر کف سازی همکف و کرسی چینی انجام شده است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: