• [ پروژه 92 واحدی دزفول ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه 92 واحدی دزفول تا پایان اردیبهشت 97

   کد: 13758
   ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت پروژه 92 واحدی دزفول به شرح ذیل است:

   در بلوک 1 سقف طبقه دوم تکمیل شده و قالب بندی دیوار برشی و ستونهای طبقه سوم 80 % اجرا شده است.
   در بلوک 4 آرماتوربندی تیر های طبقه سوم حدود 60 درصد پیشرفت داشته است.
   در بلوک 6 سقف طبقه دوم : قالب بندی تیر ها حدود 100 درصد و آرماتوربندی تیر ها حدود 30 درصد پیشرفت داشته است.
   در بلوک 7سقف طبقه دوم : آرماتوربندی ستونها و دیوار برشی طبقه سوم حدود 70 درصد پیشرفت داشته است.
   در بلوک 5 ستون گذاری طبقه سوم تکمیل و قالب بندی تیر ها حدود 10 درصد پیشرفت داشته است.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: