• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین(پردیسان) قم تا پایان اردیبهشت 97

   کد: 13756
   ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین(پردیسان) قم تا پایان اردیبهشت 97

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت پروژه ممتازین قم به شرح ذیل است:

   بلوک B1:
   سقف طبقه هفتم آماده بتن ریزی و کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها تکمیل شده و اجرای بخشی از دیوار انباریهای همکف ونبشی کشی و دیوارچینی طبقه اول و دوم و سوم

   بلوک B2:
   ارماتوربندی تیرهای سقف هفتم؛ تکمیل کرسی چینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها ونبشی کشی ودیوارچینی بخشی از انباریهای همکف و دیوارچینی طبقه اول و دوم و سوم

   بلوک B3:
   آماده سازی ارماتورهای دیوار ستون ششم و اتمام اجرای کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها و تکمیل نبشی کشی دو طبقه و اجرای دیوار چینی طبقه اول؛ ساخت فریم پنجره ها و چهارچوب کف پهن ها

   بلوک B4:
   شروع قالب بندی تیرهای. سقف هشتم و 60 درصد نبشی کشی دیوارها و اتمام کرسی چینی زیرزمین و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباریهای همکف و دیوارچینی طبقه اول و دوم و سوم و پنجم؛ 20درصد اجرای گچکاری آستر

   بلوک B5
   اسکلت تکمیل شده کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباریهای همکف و دیوارچینی دیوارهای پیرامونی و داخلی طبقه اول ودوم وسوم و چهارم و پنجم و ششم ؛ شروع عملیات آستر گچ بدنه ها و شروع شیارزنی لوله برق و اجرای لوله برق و شروع لوله گذاری آب سرد وگرم

   بلوکB6:
   آرماتوربندی سقف هشتم و نصف تیرچه گذاری سقف انجام شده ونبشی کشی ها60 در صد انجام شده و تکمیل کرسی چینی و دیوارهای زیرزمین و تکمیل دیوارچینی پیرامونی و داخلی طبقه همکف و اول و دوم و سوم و اجرای آستر گچ طبقه اول و دوم


   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: