• [ اخبار ویژه مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین(پردیسان) قم تا تاریخ 1397.02.15

   کد: 13574
   ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین(پردیسان) قم تا تاریخ 1397.02.15

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت پروژه ممتازین قم به شرح ذیل است:
   بلوک B1:
   آرماتوربندی سقف طبقه هفتم و کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها تکمیل شده و اجرای بخشی از دیوار انباری‌های همکف ونبشی کشی و دیوارچینی طبقه اول و دوم

   بلوک B2:
   تکمیل بتن سقف ششم و شروع قالب بندی دیوار ستون‌های هفتم
   و تکمیل کرسی چینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها ونبشی کشی ودیوارچینی بخشی از انباری‌های همکف و دیوارچینی طبقه اول و دوم و سوم

   بلوک B3:
   70 درصد آماده سازی سقف پنجم انجام شده و اتمام اجرای کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها و تکمیل نبشی کشی دو طبقه و اجرای دیوار چینی طبقه اول، ساخت فریم پنجره‌ها و چهارچوب کف پهن‌ها

   بلوک B4:
   بتن‌ریزی دیوار ستون‌های هشتم تکمیل شده و 60 درصد نبشی کشی دیوارها و اتمام کرسی چینی زیرزمین و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباری‌های همکف و دیوارچینی طبقه اول و دوم و سوم و پنجم، 20درصد اجرای گچ کاری آستر

   بلوک B5
   اسکلت تکمیل شده کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباری‌های همکف و دیوارچینی دیوارهای پیرامونی و داخلی طبقه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم ، شروع عملیات آستر گچ بدنه ها و شروع شیارزنی لوله برق و اجرای لوله برق و شروع لوله‌گذاری آب سرد وگرم

   بلوکB6:
   آرماتوربندی سقف هشتم ونبشی کشی ها60 در صد انجام شده و تکمیل کرسی چینی و دیوارهای زیرزمین و تکمیل دیوارچینی پیرامونی و داخلی طبقه همکف و اول و دوم و سوم و اجرای آستر گچ طبقه اول

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: