• [ پروژه 70 واحدی دلگان ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه 70 واحدی دلگان تا تاریخ 1397.01.15

   کد: 13352
   ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت پروژه 70 واحدی دلگان به شرح ذیل است:
   اتمام بتن ریزی سقف واحد ها
   اتمام گچ کاری واحد شماره یک تا ۳۴
   اتمام دیوارچینی واحدهای شماره یک تا۴۳، واحدهای شماره ۴۷ تا۵۹ و واحد۶۷تا۷۰
   تکمیل دیوارچینی واحد ۴۴تا۴۶ و۶۴تا۶۷
   اتمام موزاییک کف واحد شماره یک تا۳۱
   اتمام کاشی کاری دیوار وکف آشپزخانه وحمام واحد یک تا ۳۴
   اتمام سیمان کاری داخل واحد شماره یک تا۴۳

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: