• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین(پردیسان) قم تا پایان دی ماه سال 96

   کد: 12694
   ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه، آخرین وضعیت پروژه مسکونی ممتازین (پردیسان) قم به شرح ذیل است:

   پیگیری از پیمانکار در جلسات مختلف جهت تسریع در اجرا
   بلوک B1:

   تکمیل آرماتوربندی سقف پنجم و کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها و اجرای بخشی از دیوار انباری‌های همکف

   بلوک B2:
   شروع آرماتوربندی سقف پنجم. و تکمیل کرسی چینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها و دیوارچینی بخشی از انباری‌های همکف

   بلوک B3:
   آرماتوربندی دیوار ستون چهارم و اجرای کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و ایزولاسیون آنها و شروع ساخت فریم پنجره‌ها

   بلوک B4:
   تیرچه گذاری سقف هفتم در حال انجام است و 40 درصد نبشی کشی دیوارها و کرسی چینی زیرزمین و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباری‌های همکف

   بلوک B5
   سقف خرپشته آماده بتن‌ریزی شده و 50 درصد نبشی کشی‌ها و کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباری‌های همکف و دیوارچینی دیوارهای پیرامونی طبقه اول و دوم و سوم

   بلوکB6:
   آرماتوربندی سقف ششم ونبشی کشی‌ها30 در صد انجام شده و تکمیل کرسی چینی زیرزمین و تکمیل دیوارچینی پیرامونی طبقه همکف

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: