• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پروژه ممتازین (پردیسان) قم تا تاریخ 1396.07.15

   کد: 11729
   ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
   آخرین وضعیت پروژه ممتازین (پردیسان) قم تا تاریخ 1396.07.15

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه مسکونی ممتازین قم به شرح ذیل می‌باشد:
   بلوک B1:
   آرماتوربندی دیوار ستون چهارم و کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین

   بلوک B2:
   85درصد آرماتوربندی سقف سوم و شروع کرسی چینی زیرزمین

   بلوک B3:
   50 درصد آرماتوربندی سقف طبقه دوم و کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین

   بلوک B4:
   تکمیل اجرای آرماتوربندی دیوار ستون طبقه پنجم و کرسی چینی زیرزمین و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباریهای همکف

   بلوک B5:

   شروع اجرای آرماتوربندی سقف طبقه ششم و کرسی چینی و دیوارچینی زیرزمین و بخشی از انباری‌های همکف

   بلوکB6:
   تکمیل بتن‌ریزی دیوار ستون طبقه چهارم و 50 در صد تکمیل آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه چهارم و کرسی چینی زیرزمین
   ساخت و اجرای بتن تیرچه‌ها

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: