• [ پروژه 24 واحدی اساتید ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 24 واحدی اساتید همدان تا تاریخ 1396.05.15
   کد: 11352
   ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 24 واحدی اساتید همدان تا تاریخ 1396.05.15

   عقد قرارداد با پیمانکار و شروع تجهیز کارگاه جهت انجام عملیات اجرایی

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: