• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدهای برتر قم تا تاریخ 1396.05.15

   کد: 11349
   ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
   معاونت مسکن/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر حوزه تا تاریخ 15 مرداد سال 1396

   بلوک B1:

   آرماتوربندی دیوار ستون چهارم

   بلوک B2:
   85درصد آرماتوربندی سقف سوم

   بلوک B3:
   50 درصد آرماتوربندی سقف طبقه دوم

   بلوک B4:
   20 درصد اجرای آرماتوربندی دیوار ستون طبقه پنجم

   بلوک B5:
   قالب بندی دیوار ستون طبقه ششم

   بلوکB6:
   50 درصدقالب بندی دیوار ستون طبقه چهارم

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: