• [ پروژه 72 واحدی بندرعباس ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 72 واحدی طلاب بندرعباس تا تاریخ 1396.04.19

   کد: 11135
   ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 72 واحدی طلاب بندرعباس تا تاریخ 1396.04.19

   وضعیت پروژه بندرعباس:
   فاز یک طراحی به اتمام رسیده و در حال عقد قرارداد ژئوتکنیک جهت ادامه کار و انجام فاز دو می باشد

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: