• [ پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1396.04.15

   کد: 11116
   ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
   معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر حوزه تا نیمه تیر ماه 1396.
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1396.04.15

   به گزارش دفتر معاونت مسکن مرکز خدمات حوزه های علمیه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم به شرح ذیل می باشد:

   بلوک B1:
   آرماتوربندی دیوار ستون طبقه چهارم

   بلوک B2:
   تیر چه گذاری سقف طبقه سوم

   بلوک B3:
   دیوار ستون طبقه چهارم آماده قالب بندی

   بلوک B4:
   آرماتوربندی دیوار ستون طبقه پنجم

   بلوک B5:
   آرماتوربندی دیوار ستون طبقه ششم

   بلوکB6:
   قالب بندی دیوار ستون طبقه چهارم

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: