• [ اخبار مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • گزارشی از

   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1396.01.31

   کد: 10427
   ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
   مؤسسه مسکن/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر حوزه تا پایان فروردین ماه 1396.

   به گزارش روابط عمومی مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نورگستر) آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم به شرح ذیل می باشد:

   بلوک B1:
   درصد پیشرفت 20.7
   سقف طبقه همکف آماده بتن

   بلوک B2:
   درصد پیشرفت 19.41
   تکمیل بتن ریزی دیوار ستون طبقه همکف

   بلوک B3:
   درصد پیشرفت 16.7
   تکمیل بتن ریزی دیوار ستون طبقه زیر زمین

   بلوک B4:
   درصد پیشرفت 20.96
   در حال آرماتور بندی سقف طبقه اول و دیوارچینی زیرزمین

   بلوک B5:
   درصد پیشرفت 19.5
   تکمیل بتن دیوار ستون طبقه اول و دیوارچینی زیر زمین

   بلوک B6:
   درصد پیشرفت 20.75
   در حال آرماتوربندی سقف طبقه همکف

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: