• [ اخبار مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • فراخوان عمومی 95/06
   فراخوان 6 (ارزیابی کیفی پیمانکاران - اجرای کامل پروژه مسکونی 24 واحدی طلاب همدان)
   کد: 9721
   ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
   فراخوان 6 (ارزیابی کیفی پیمانکاران - اجرای کامل پروژه مسکونی 24 واحدی طلاب همدان)

   .

   .

   .

   مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نورگستر) در نظر دارد، نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه فهرست بلند برای دعوت به مناقصه دو مرحله ای به شرح ذیل اقدام نماید:

   .

   .

   .

   .

   نام طرح

   محل اجرا دارندگان گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع مناقصه شماره مناقصه

   پروژه مسکونی 24 واحدی طلاب همدان

   همدان
   شهرک شهید بهشتی- تپه حصار حاج شمس علی- جنب بلوک های پروژه تعاونی پایگاه نوژه

   رشته ابنیه و ساختمان با
   حداقل پایه چهار و یا رشته های توام ابنیه و تاسیسات با
   حداقل پنج

   احداث مجتمع مسکونی 24 واحدی طلاب همدان، شامل دو بلوک از نوع اسکلت بتنی به مساحت:
   2580 مترمربع

   1012-ف پ -081-95

   1. محل دریافت اسناد: قم، دبیرخانه مؤسسه و یا از طریق وب سایت www.csis.ir/maskan (ذیل همین اطلاعیه)
   2. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1395.11.05 به مدت 10 روز کاری
   3. آخرین مهلت و محل تحویل آن ها: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1395.11.25 دبیرخانه مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نورگستر)
   4. واریز مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) بابت خرید اسناد به حساب شماره 0110312793006 نزد بانک ملی شعبه مرکز خدمات بنام مؤسسه عمران مسکن نورگستر
   5. مناقصه گران باید اطلاعات خواسته شده در فرم های ارزیابی کیفی را بصورت دقیق و خوانا تکمیل و پس از امضای صاحبان مجاز و ممهور نمودن آن ها به مهر شرکت، یک نسخه اسکن از کلیه مدارک با فرمت PDF بر روی لوح فشرده تهیه نموده، اسناد ارزیابی به همراه CD و فیش واریزی فوق را به نشانی قم، بلوار عمار یاسر، بلوار تعاون، خیابان شهید عباس شفیعی اقدم، پلاک 12 کد پستی 3719158424، مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نوگستر) و یا صندوق پستی (1455 – 37195) ارسال نمایند.
   6. ضمنا ارسال رزومه و اسناد مدارک هیچگونه تعهدی برای مناقصه گزار در زمینه دعوت به مناقصه ایجاد نخواهد کرد و مناقصه گزار پس از بررسی مستندات دریافتی، از متقاضیانی که امتیاز کافی را کسب کرده اند دعوت به حضور در مناقصه می نماید و هزینه چاپ آگهی بر عهده ی برنده مناقصه می باشد.
    فایل پیوست
    
   1-
   2-
   3-
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: