• [ اخبار مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • گزارشی از

   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1395.10.15

   کد: 9553
   ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
   مؤسسه مسکن/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر حوزه تا نیمه دیماه 1395.
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم تا تاریخ 1395.10.15

   به گزارش روابط عمومی مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نورگستر) آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ممتازین و استعدادهای برتر قم به شرح ذیل می باشد:

   بلوک B1:
   اتمام قالب بندی فنداسیون
   بلوک B2:
   آرماتوربندی فنداسیون
   بلوک B3:
   شروع خاکبرداری
   بلوک B4:
   سقف طبقه زیرزمین آماده بتن ریزی
   بلوک B5 :
   سقف طبقه زیرزمین آماده بتن ریزی
   بلوک B6:
   تکمیل آرماتوربندی دیوار ستون زیرزمین

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: