• [ اخبار مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • گزارشی از
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 15 خرداد قم (ویژه اساتید) تا تاریخ 1395.10.15
   کد: 9552
   ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
   مؤسسه مسکن/ گزارش آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 15 خرداد تا نیمه دیماه 1395.
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 15 خرداد قم (ویژه اساتید) تا تاریخ 1395.10.15

   به گزارش روابط عمومی مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نورگستر) آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 15 خرداد به شرح ذیل می باشد:

   بلوک A1:
   تکمیل اسکلت بلوک
   بلوک A2:
   تکمیل اسکلت بلوک
   بلوک B1:
   تکمیل اسکلت بلوک
   بلوک B2:
   تکمیل اسکلت بلوک
   بلوک C1:
   تکمیل اسکلت بلوک
   بلوک C2:
   تکمیل اسکلت بلوک
   بلوک D1:
   تکمیل اسکلت بلوک
   بلوک D2:
   تکمیل اسکلت بلوک

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: