• [ اخبار ویژه مسکن ]
  • [ اطلاعات پروژه ها ]
   -- قم

  • گزارشی از
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 15 خرداد قم (ویژه اساتید) تا تاریخ 1395.04.15
   کد: 8160
   ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
   آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 15 خرداد قم (ویژه اساتید) تا تاریخ 1395.04.15

   به گزارش روابط عمومی مؤسسه مسکن طلاب و روحانیون (عمران نورگستر) آخرین وضعیت پیشرفت پروژه 15 خرداد به شرح ذیل می باشد:


   • در خصوص بلوک A1:

      o تکمیل آرماتور سقف طبقه چهارم

   • در خصوص بلوک A2:
      o تکمیل آرماتور دیوار ستون طبقه پنجم

   • در خصوص بلوک B1:
      o تکمیل ستون و دیوار طبقه پنجم

    

   • در خصوص بلوک B2 :
      o تکمیل ستون و دیوار طبقه چهارم

    

   • در خصوص بلوک C1 :
      o آرماتور بندی دیوار ستون طبقه پنجم

    

   • در خصوص بلوک C2 :
      o سقف طبقه چهارم آماده بتن

    

   • در خصوص بلوک D1:
      o شروع آرماتور سقف طبقه چهارم

    

   • در خصوص بلوک D2 :
      o تکمیل دیوار ستون طبقه چهارم

    

   • در خصوص بلوک E :
      o غیر فعال

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: