مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • رئیس مرکز خدمات کرمان
   عنوان :رئیس مرکز خدمات کرمان
   مسئول :محسن محبی فر
   پست الکترونیک :
   تلفن : 34 - 32732862
   فکس : 34 - 32732861
   آدرس : بلوار شهید عباسپور(پارادیس)، م عاشورا، مصلای نمازجمعه

   جهت ارسال پیام از این قسمت استفاده نمایید.