مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  • [ جستجوی شعب ]
   عنوان شعبه:
   مدیر شعبه:
   پیش شماره:
  • یزد
   یزد
   مدیر شعبه: روح الله گل محمدی

   تصاویر شعبه

    

    

   تلفن 1: 35 - 37262721
   تلفن 2 : 35 - 37262722
   نمابر: 35 - 37260676
   آدرس: بلوار شهید پاکنژاد –کوچه 7- بن بست دوم –انتهای بن بست سمت چپ